NYHETER
2017 01 02
Ekonomisk förvaltning och styrelsearbete » LÄS MER
2016 12 08
Nytt avtal tecknat med fastighetsutvecklare i Trollhättan » LÄS MER
2016 12 02
Brinkeberg hälsar ny kund välkommen... » LÄS MER

Sida 1 av 9  > >>

2016 12 08
Brinkeberg i Trollhättan
Nytt avtal tecknat med fastighetsutvecklare i Trollhättan

Joba bolagen, är en företagsgrupp i en koncern med nationellt och internationellt ägande. Verksamheten består i att förvärva, förvalta, utveckla och förädla egna fastighetsbestånd. Stallbacka området utanför Trollhättan är i stor förändring och Brinkeberg har anlitats med att bistå uppdragsgivaren med lokal uthyrning och projektledning i ombyggnationer och lokalanpassningar.