Categories: General
      Date: Dec  8, 2016
     Title: Brinkeberg i Trollhättan
Nytt avtal tecknat med fastighetsutvecklare i Trollhättan

Joba bolagen, är en företagsgrupp i en koncern med nationellt och internationellt ägande. Verksamheten består i att förvärva, förvalta, utveckla och förädla egna fastighetsbestånd. Stallbacka området utanför Trollhättan är i stor förändring och Brinkeberg har anlitats med att bistå uppdragsgivaren med lokal uthyrning och projektledning i ombyggnationer och lokalanpassningar.