NYHETER
2016 12 02
Brinkeberg får ny medarbetare.... » LÄS MER
2016 08 18
Vi på Brinkeberg har fått en ny medarbetare.... » LÄS MER
2016 05 11
Brinkebergkoncernen har ny VD. Läs mer här... » LÄS MER

<< <  Sida 2 av 9  > >>

Fastighetsförvaltning

En styrka hos Brinkeberg är bredden, vi kan åta oss en komplett ekonomisk och teknisk förvaltning för de fastighetsägare som så önskar. Med komplett menas att vi tar samlat grepp över fastighetens utveckling. Dessutom ansvarar vi för att fastigheten ges en övergripande styrning och ledning mot de mål vi kommit överens om med våra uppdragsgivare. Oftast är det en kombination av värdetillväxt, avkastning och brukarnytta.

Arbetsmodellen varierar. Vi kan förstärka och komplettera vår uppdragsgivares befintliga organisation, alternativt upphandla de tjänster som krävs för en professionell hantering i kombination med egna insatser. Givetvis så lägger vi an extra när det gäller att finns nya hyresgäster och förhandla med befintliga hyresgäster.

Uppdragen kan omfatta enskilda fastigheter, fastighetsbestånd eller bolag. Vi har en stor erfarenhet av kommersiella fastigheter.

Det viktigaste är att du som kunder bestämmer hur tjänsten skall se ut och valfriheten ligger hos dig som kund. Vi har med andra ord inga standardiserade modeller utan anpassar vårt arbete efter vad som efterfrågas.

Vi verkar för långsiktighet och flexibilitet.