NYHETER

<< <  Sida 9 av 9

Brinkeberg Fastighetsförvaltning

Förvaltnings AB Brinkeberg är ett oberoende förvaltnings- och konsultbolag inriktat på fastigheter. Vi utgår från Göteborg men har hela Sverige som arbetsfält. Vi erbjuder en komplett ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning samt bistår även våra uppdragsgivare vid fastighetstransaktioner och åtar oss uthyrnings- och redovisningsuppdrag. Därtill besitter vi specialkompetens i momsfrågor. Vi som arbetar inom Brinkeberg representerar bred erfarenhet och kompetens inom fastighetsområdet och har rutin på att hitta lösningar på komplicerade problemställningar. Vi arbetar professionellt, d v s snabbt och kostnadseffektivt, och är måna om långsiktiga relationer. Våra uppdragsgivare är både stora och små företag, banker samt kommuner. Vi växer med uppgiften och våra uppdragsgivare.
Välkommen att testa oss.

Vi jobbar med fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk, fastighet, fastighetsöverlåtelser, fastighetsaffär fastighetstransaktioner, uthyrning av bostäder och lokaler.

Läs mer i vår broschyr

"Att lyckas med fastigheter"