NYHETER

<< <  Sida 9 av 9

Fastighetstransaktioner

Brinkeberg fungerar som rådgivare vid fastighetstransaktioner och kan bistå vid samtliga steg i en fastighetsaffär antingen det gäller förvärv eller avyttringar. Vi åtar oss allt från att genomföra en ekonomisk analys till att upprätta prospekt och handlingar, identifiera köpare och bistå vid affärens slutförande. Det är relativt vanligt att vi även hjälper våra uppdragsgivare med finansieringsläsningar.
Vi arbetar engagerat, målinriktat och kostnadseffektivt. Detta tillsammans med vårt breda kontaktnät och gedigna marknadskunnande gör att vi kan genomföra uppdragen med hög kvalitet.