NYHETER

<< <  Sida 9 av 9

Kontakta oss

Teknisk förvaltning

Lätt att gå vilse
Fastighetsägaren har ett långtgående juridiskt ansvar för fastighetens tekniska standard. Ansvaret omfattar även området hälsa och säkerhet för dem som bor och arbetar eller bara vistas i eller kring fastigheten. Fastighetsägarens ansvar regleras i en lång rad lagar, förordningar och lokala föreskrifter. Myndigheterna kräver att fastighetsägaren ska hålla sig uppdaterad inom de förändringar och tillägg som görs.

Även den fastighetsägare som överlåter sin tekniska förvaltning till en trejde part har själv alltid det yttersta ansvaret. Då är det tryggt att samarbeta med en förvaltare som inte erbjuder snabba lösningar på bekostnad av långsiktighet. Det gäller att ha en kunnig vägvisare vid sin sida. Annars är det lätt att förlora sig i snårskogen av regler. Vi är uppdaterade på vad som gäller och har erfarenhet att hantera och lösa svåra situationer.

Professionell service
Brinkeberg erbjuder professionella och kostnadseffektiva tjänster inom teknisk förvaltning. 
Hos oss finns den fulla valfriheten och flexibiliteten. Vi kundanpassar din leverans oberoende om du vill att vi kompletterar din egen organisation, t ex ta vid där kompetens saknas eller om kapacitet behöver frigöras. Eller om det handlar om ett större helhetsgrepp som omfattar den totala teknsika förvaltningen, från ax till limpa.

Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och arbetar proaktivt med att förekomma inte reaktivt att förekommas. Vi trivs bäst när vi har initiativet komma med förslag och lösningar och ta ansvar.

Att ta ansvar och sköta om sin fastighet är en självklarhet - en väl skött och underhållen fastighet ger mindre vakanser, bättre driftsekonomi och ger förutsättningar för en god värdeutveckling! Med den rätta tekniska förvaltningen hos Brinkebergs erfarna fastighetsförvaltare ökar trivseln för hyresgästerna samtidigt som fastigheten får en god driftsekonomi.

Vi utför teknisk förvaltning för alla typer av fastigheter. Vi fungerar som ert ombud och vi tar ansvar för hela fastighetens tillsyn, skötsel och underhåll.

Tjänster inom teknisk förvaltning

  • Fastighetsskötsel - Arbetsledning och felanmälan
  • Kontraktsförhandlingar - Hyresgästkontakter, ny- och omförhandlingar, momsproblematik
  • Uthyrning av bostäder och lokaler - Annonsering och visningar
  • Försäkringsfrågor - Kontakter med försäkringsbolag vid skador
  • Myndighetskrav - Vi bevakar och genomför, köldmedia, säkerhet, miljö, handikapp (HPC), ventilation, elsäkerhet, energi och hissar
  • Administrera SBA - Systematiskt brandskyddsarbete
  • Drift, övervakning och underhåll av tekniska installationer
  • Renoverings- och avflyttningsbesiktningar
  • Underhållsplaner
  • Fastighetsöverlåtelser - Vi förbereder, avslutar och överlämnar befintliga leveranser