NYHETER
2017 01 02
Ekonomisk förvaltning och styrelsearbete » LÄS MER
2016 12 08
Nytt avtal tecknat med fastighetsutvecklare i Trollhättan » LÄS MER
2016 12 02
Brinkeberg hälsar ny kund välkommen... » LÄS MER

Sida 1 av 9  > >>

Kontakta oss

Ekonomisk förvaltning

Hos oss på Brinkeberg finns valfriheten
Vi är lyhörda och behöver inte enbart erbjuda standardiserade modeller med ett i förväg bestämt serviceinnehåll. Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi fram en kundanpassad leverans med en portfölj av tjänster - allt utifrån de behov och mål som vi tillsammans kommer överens om.

Vår ekonomiska förvaltning kan därför variera från hantering av all löpande ekonomi, till exempel hyror, leverantörsfakturor, bokföring och rapportering. Vi har också möjligheter att erbjuda vår kompetens för att ta ett större samlat grepp även över fastighetens framtida utveckling.

Långsiktigheten är nyckelord för oss
Dels beskriver det hur vi ser på vår egen verksamhet. Dels berättar det något om vår grundläggande syn på fastighetsförvaltning.

Brinkebergs personal har lång samlad erfarenhet av fastighetsförvaltning i alla dess former. Erfarenheten hos våra medarbetare ger oss bra förutsättningar att vara lyhörda för kundens behov och önskemål. Vi ser kunden och initiativet och arbetar proaktivt.

Hos Brinkeberg har du en löpande dialog med en personlig fastighetsekonom och teknisk fastighetsförvaltare samt en hyresadministratör. Tillsammans tar de ett samlat ansvar för din fastighet.

Exempel på våra tjänster inom administrativ och ekonomisk förvaltning

 • Hyresadministration - Utdebitering av hyror och avgifter, vi ombesörjer all kontraktsskrivning med hyresgäster, bevakar förfallodagar och uppsägningar, uthyrning av både bostäder och lokaler
 • Hantering av leverantörsfakturor och kundfakturor - Elektronisk hantering
 • Löneadministration - Löner till anställda och arvoden till övriga funktionärer
 • Bokföring och redovisning - Enligt bokföringslagen och god redovisningsed
 • Koncernredovisning - Konsolideringar och elimineringar
 • Rapportering - K2-3 samt IFRS
 • Moms, skatter och avgifter - Särskild lagstiftning för fastigheter som frivillig registrering rörelselokaler och jämkning av inversteringsmoms
 • Bokslut och årsredovisningar - Vi arbetar fram ett förslag och har dialogen med revisorer
 • Deklarationer
 • Budget - T ex resultatbudget på kort och lång sikt
 • Likviditetsplanering och kassaflödesanalyser - Kunskap om kommande in- och utbetalningar ger dig kontroll
 • Ekonomisk analys och utredningsuppdrag - T ex i samband med uthyrning av bostäder och lokaler
 • Rådgivning vid fastighetsöverlåtelser - Bistår vid fastighetstransaktioner (köp och sälj)
 • DD processer - Bistår vid fastighetsaffärer